NPC Index

Please try to keep this index in Alphabetical Order, so its easy to find an NPC.

Abbot Dokechi
Abbot Hikichi
Abbot Juboto
Agasha Hanori
Agasha Yomata
Aibu, Obasan of the Seven Petals
Akai Okami
Akodo Daichiko
Akodo Kazuya
Akodo Kobi
Akodo Shotaka
Akodo Torokai
Ambassador Arnaud De Charouse
Asahina Mako
Asahina Shia
Asako Asamu
Asako Eiko
Asako Hiromi
Asako Kiyoko
Asako Nayoki
Asako Osamu
Asako Ryoko
Asako Yasotaro
Ashidaka Buto
Atami, Mujina
Bayushi Denbe
Bayushi Gido
Bayushi Ichiro
Bayushi Kodai
Bayushi Morotai
Bayushi Nagomi
Bayushi Ryo
Bayushi Sugimi
Bayushi Tsukiri
Bontemps
Boy, almost the Obisidan Oracle
Calude Du Gloyare
Captain Astride Bevaux
Conte Phillipe De Rochent
[[Craxy Monk's Apprentice]]
Dabo, Mighty Wind
Daidoji Ichiko
Daidoji Noritoshi
Daidoji Nyoko
Daidoji Shiko
Daidoji Shinichi
Daidoji Shinun
Daidoji Takuya
Daidoji Tokiru
Daidoji Tsume
Daidoji Tsumerenai
Daidoji Yukihime
[[Daigotsu Aikiko, the little spider girl.]]
Daigotsu Daizu
Daigotsu Goku
Daigotsu Kikumura
[[Daigotsu M'rika]]
Daniel Hacherman
Daughter of the Forest
Doji Ajutsu
Doji Ayame
Doji Fumishi
Doji Hichikume
Doji Ichiro
Doji Kiyomi
Doji Matsume
Doji Menechan
Doji Moto
Doji Oharu
Doji Sakura, Goyo
Doji Ueshiba
Doji Ushiba
Doji Wakao
Domninique
Duchess Claudette Du Criex
Eta Torturer, Kolat
Falther Alvito
Furu No Oni
Fuzuke Ayami
Fuzuke Doro
Fuzuke Ichido
Fuzuke Sugitsu
Fuzuke Yoto
Hakaka, Goblin Princess
Hari
Haruka
Hatchutso
Hazu
Headwoman of village
Henriette Valois
Hida Ai
Hida Akemi
Hida Akichiko
Hida Arashi
Hida Ayume
Hida Gotoyama
Hida Guro
Hida Kurabu
Hida Reiko
Hida Rohiteki
Hida Shimozu
Hida Sukato
Hida Suneko
Hida Umiko
Hida Yakka
Hida Yotaro
Hida Yumiko
Hiruma Do
Hitomi Fuguke
Hundred Eyes Yoto
Ide Hibe
Ide Hibei
Ide Tadajito
Ikoma Midori
Ikoma Takei
Itching Desire
Itsuko
Iuchi Daiu
Iuchi Karuso
Iuchi Sahai
Iuchi Wodan
Iweko Chise
Iweko Gendo
Iweko Hatsu
Iweko Hisako
Iweko Hizatoru
Iweko Kobashi
Iweko Kobe
Iweko Mayahime
Jan Van Der Meer
Johann Mecklesonn
Julius Caligari
Junto
Kabura Kailani
Kakita Amiko
Kakita Fujimura
Kakita Hisayo
Kakita Iwari
Kakita Kazuhiko
Kakita Kazuo
Kakita Kushiko
Kakita Nyoko
Kakita Shino
Kakita Suzuka
Kakita Taiko
Kakita Warate
Kakita Yume
Kamita Mae
Kasuga Hiratora
Kasuga Hirotora
Kasuga Kazuo
Kasuga Tsume
Katsutoshi
Kazari
Kitsu Kadere
Kitsu Konoko
Kitsu Mako
Kitsu Mikuna
Kitsu Mokuna
Kitsuki Daito
Kitsuki Yukihime
Kitsune Eiko
Kitsune Gojinka
Kitsune Goshinko
Kitsune Keiko
Kitsune Mara
Kitsune Sakura
Kitsune Shinun
Kitsune Uhara
Kitsune Yumi
Kohai
Komori Hirumi
Korei
Kouseki
Kubura Sugita
Kumoso
Kuni Aya
Kuni Haro
Kuni Samurai found in Goblin Cave
Kuni Samurai-ko found in Goblin Cave
Kuni Zanayo
Kuni Zanyo
Kurushimi
Lady Olivia De Sices
Lady of the Forest
Madam Elane
Matsu Fujimoto
Matsu Yabu
Meisai Aido
Meisai Aruchi
Meisai Daijo
Meisai Gennai
Meisai Kunichio
Meisai Otojiro
Meisai Shunsho
Meisai Tadyuki
Meisai Yogu
Meisai Yudo
Meisai Yudochi
Meisai Yuihime
Mirumoto Otakan
Mirumoto Saiko
Mirumoto Tsuda
Mirumoto Tsunake
Miya Hanzu
Miya Kiyokaizu
Miya Kuyobashi
Miya Shiken
Miya Ume
Miya Yanjinto
Miya that died from Lying Darkness
Miyamoto Kobato
Miyamoto Tsukaru
[[Monk, stirs up trouble.]]
Mori Yuki
Morito Heiji
Moshi Hinako
Moshi Hoshiko
Moshi Kunagawa
Moshi Kuriko
Moshi Shonogon
Moto Gaheris
Moto Huchiko
Moto Kulan
Moto Qui-Ling
Moto Shodotai
Moto Shun-yan
Moto Xuren
Naohida
[[Ningyo, Toshi's Lover]]
Obsidian Moon
Ochihime
Oguresu
Okochimi
[[Old Abbot, killed by Obisidan Moon via heart attack.]]
Old Kakita Samurai
Osore
Otomo Hiroshi
Otomo Huro
Otomo Kachihime
Otomo Kakari
Otomo Kiyahime
Otomo Nanami
Otomo Shikuchi
Otomo Sojin
Otomo Terumoto
Otomo Yugochawa
Radish
Rodriguez
Rolling Boulder
Sam Haight Ronin
Saori
Sendochi Ayame
Sendochi Huyiko
Sendochi Kiori
Sendochi Torugawa
Seppun Aikiko
Seppun Dokotosuki
Seppun Hisamichi
Seppun Ichikyo
Seppun Nishiko
Seppun Oshigawa
Shba Takako
Shiba Emiya
Shiba Nobutsuke
Shiba Sada
Shiba Shihobu
Shiba Waotaka
Shinjo Miahana
Shinjo Naleesh
Shinjo Nashiri
Shinjo Shirasu
Shoshi Shinobu
Shoshoro Atari
Shoshoro Hido
Shoshoro Sora
Shoshuro Nori
Shoshuro Soro
Shosuro Kiyomi
Shosuro Mayumi
Shosuro Rin
Soshi Akaname
Soshi Bantaro
Soshi Furayaru
Soshi Ichiko
Soshi Michiko
Soshi Naihime
Soshi Rinako
Soshi Sayoko
Soshi Setsuo
Soshi Sumiko
Soshi Takada
Soshi Toshiro
Suzume Yuki
Tairo
Tanahime, Ruby Champion
Tearful Rose
Tetsao
Tetsau
The Tiger
[[The Tiger's cubs]]
Theressa Koburg
Three Ageless Women
Tiny Mountain
Togashi Suteru
Toku Sumi
Tonbo Kimasu
Toritaka Azuri
Toritaka Kaitektsu
Toritaka Mateo
Toritaka Morito
Toritataka Kiyoko
Toruski
Tsumiko
Tsumitchi
Tsuruchi Augumuchi
Tsuruchi Manju
Ujina Hirayuko
Uncle to Asako Ryoko
Usagi Hamahime
Usagi Kamahime
Usagi Kurohime
Yasuki Antai
Yasuki Doju
Yasuki Meiami
Yasuki Nakaru
Yogo Kochiro
Yogo Maginau
Yogo Massasue
Yogo Osaka
Yogo Sibon
Yogo Tanamasu
Yogo Zohime
Yoritomo Aidiko
Yoritomo Aidko
Yoritomo Aizune
Yoritomo Asaba
Yoritomo Eiko
Yoritomo Eishi
Yoritomo Fubomitsu
Yoritomo Giyoson
Yoritomo Hatamoto
Yoritomo Ikemoto
Yoritomo Kire
Yoritomo Kobai
Yoritomo Kobe
Yoritomo Kumbei
Yoritomo Rebuha
Yoritomo Reizo
Yoritomo Sorin
Yoritomo Suzuko
Yoritomo Takafumi
Yoritomo Tasuo
Yoritomo Tonogi
Yoritomo Yuriko
Yoritomo Zukaro
Yoshi Tomoe
Young Woman in Chikushudo

NPC Index

Legend of the Five Rings: Isles of Fortune RokuCan bloodycelt